Velkommen til Fairwater Nilsen

Vi selger kun en tjeneste - FORSIKRINGSSERVICE

Det eneste forutsigbare er det uforutsigbare

Forsikringsmeglertjenestene våre

Fairwater Nilsen er et norsk registrert meglerforetak 100% eid av Fairwater Marine AB og etablert i samarbeid med Nilsen Brokers RE AS.

Fairwater Marine AB ble etablert 01.09.2009 og er i dag sannsynligvis største skandinavisk eide sjøforsikringsmegler med hovedkontor i Stockholm og kontor i Göteborg, Hong Kong, Danmark, Estland, Finland og nå med filial i Norge. 

Virksomheten i Fairwater Nilsen er videreføring av porteføljer innen sjø- og landbaserte forsikringer meglet av Nilsen Brokers RE AS. Etter mer enn 50 år vil Nilsen Brokers avvikle virksomheten som forsikringsmegler. Landbaserte forsikringer er spesielt rettet mot styre-, profesjons- og cyberforsikring i tillegg til mer spesielle forsikringsløsninger inklusive reassuranse. 

Gjennom internasjonalt nettverk kan vi legge til rette forsikringsløsninger utenfor Norge.

Det eneste forutsigbare er det uforutsigbare