Om oss

Vi er ikke mange, men vi har mange års samlet erfaring innen forsikring. FAIRWATER NILSEN er tuftet på den kunnskap som er opparbeidet i Nilsen Brokers siden 1967, samt vår porteføljeforvalters solide erfaring fra Storebrand Livsforsikring. I tillegg har vi gode ressurser innen Blue Water rederiforsikringer og Off Shore energiforsikring. 

Fra 1.1.2019 ble Nilsen Brokers partner i Fairwater Marine AB. Dette for å manifestere et samarbeid som er basert på langsiktighet og hverandres ressurser og kompetanse. Samtidig ønsker vi å sikre kontinuitet og forutsigbarhet for alle de flotte kundene Nilsen Brokers har hatt i veldig mange år.

Truls Ingar Nilsen

Daglig leder og autorisert forsikringsmeglerTruls Ingar Nilsen

Truls har mer enn 50 års erfaring innen internasjonal forsikring og reassuranse. Han var med fra oppstarten av Nilsen Brokers i 1967.

Maiken Brittainorem

Porteføljeforvalter og assisterende megler Maiken Brittain

Maiken kommer fra livsforsikring, hvor hun har mer enn 13 års erfaring innen pensjon- og livsforsikring. Dette er forsikringsområder som krever nøyaktighet og evnen til å tilegne seg ny kunnskap samtidig som man må følge regelverk og tilpasse seg kundens behov. 

Maiken har siden 2010 jobbet som saksbehandler og relasjonsansvarlig innen det meglede forsikringsmarkedet, og kjenner således bransjen godt. Med dette har hun de beste forutsetninger til å yte meglerservice og oppfølging av våre klienter.

Mange ser litt lett på forsikring – inntil skaden er skjedd. Derfor er det viktig at vi blir godt kjent med våre klienter slik at vi får en best mulig forståelse for hva som skal forsikres, hverken mer eller mindre.

Vår erfaring: Det eneste forutsigbare er det uforutsigbare!