Landbasert skadeforsikring

Vi skiller mellom sjø- og landbasert skadeforsikring. 

I tillegg til tradisjonelle forsikringsløsninger innen bedrift- og næringsliv, har vi erfaring og kontaktnett for tilrettelegging av mer sofistikerte forsikringsløsninger når spesielle forsikringsbehov skal ivaretas. 

Med et internasjonalt kontaktnett kan vi etablere administrasjon av forsikringsprogrammer for norske interesser utenfor Norge. 

Mange undervurderer betydningen av en tydelig og godt vedlikeholdt forsikringsstrategi. I siste ende kan det være daglig leders eller styrets ansvar at selskapets verdier til enhver tid er tilfredsstillende forsikret. 

Vi hjelper deg!